ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:29 Gwei
เครือข่าย:97
Dex:570
กองทุน:1.64M
โทเค็น:1.46M
TXNS 24 ชั่วโมง: 668,414
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง: US$275.15M

พลูที่ได้รับความนิยม

1.US$0.0005102+10.92%
2.US$0.0205393+136.29%
3.US$0.9971-0.04%
4.US$420.05-10.78%
5.US$0.0111012-65.78%
6.US$1.5724+2.33%
7.US$1,843.27-0.55%
8.US$0.9963-0.05%
9.US$1.3889-30.71%
1.US$0.0103396+0.41%
2.US$0.001354+2.1%
3.US$0.058713+5.67%
4.US$0.06879-6.56%
5.US$0.0101118+102.01%
6.US$0.052979+13.07%
7.US$0.0107103+2.34K%
8.US$0.00004115+45.41%
9.US$0.08763+9.61%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1.+0.0003523+17.55K%
2.+0.00006338+3.57K%
3.+0.086781+3.38K%
4.+0.004161+1.21K%
5.+0.054456+692.4%
6.+0.054358+547.86%
7.+0.001225+408.37%
8.+0.00001218+307.98%
9.+0.0001049+234.22%

ผู้ขาดทุนสูงสุด

1.-38.71-31.37%
2.-0.0116579-25.07%
3.-0.0112058-23.22%
4.-0.0109734-22.74%
5.-0.7597-22.28%
6.-0.007805-21.3%
7.-18.25-20.73%
8.-3.53-19.88%
9.-0.0108447-17.56%

กองทุนBNB Chain

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาBNB Chainคือ 668.41Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$275.15M -10.47%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม BNB Chain ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
US$1.002135,8770%-0.06%+0.44%+0.46%US$8.71MUS$73.4M
US$0.000516423,140-0.4%+4.31%-6.37%+10.92%US$13.05MUS$2.23M
US$0.998918,233-0.05%-0.19%-0.17%-0.13%US$4.66MUS$411.7K
US$0.00412513,4430%+9.62%+117.77%+419.19%US$2.75MUS$86.25K
US$262.9912,436-0.01%-0.44%-0.71%+0.53%US$2.83MUS$29.27M
US$0.010146812,111-0.74%-4.58%-41.58%-97.38%US$1.28MUS$31.03K
US$0.998911,284-0.01%-0.17%-0.21%-0.05%US$39.92MUS$36.48M
US$0.069029,9150%0%-92.63%-76.63%US$6.77MUS$39.92
US$1.00027,843+0.1%-0.14%+0.02%+0.09%US$1.76MUS$2.16M
US$262.787,699+0.02%-0.34%-0.72%+0.48%US$10.4MUS$10.92M
US$0.00019056,167-20.38%-41.24%-40.74%-41.85%US$1.23MUS$17.06K
US$0.02054145,985+1.15%-6.44%-0.23%+136.29%US$596.11KUS$162.66K
US$0.99635,575+0.02%0%-0.23%-0.53%US$5.64MUS$39.57M
US$0.0670124,9120%-4.83%-0.46%-96.5%US$555.26KUS$30.76K
US$0.0513634,4100%-1.19%-2.52%+14.04%US$866KUS$1.22M
US$1,843.334,106-0.07%-0.54%+0.18%-0.55%US$446.76KUS$1.37M
US$422.093,822-0.48%+0.23%-1.43%-10.78%US$807.04KUS$631.26K
US$0.0812553,7530%0%0%-100%US$760.36KUS$0.06355
US$1.00383,703-0.12%-0.45%-0.46%+0.2%US$129.97KUS$324.66K
US$0.99963,5800%-0.19%-0.21%-0.38%US$42.46KUS$51.71K