GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนEthereum

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาEthereumคือ 257.37Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$3.46B +5.45%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Ethereum ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:257,371
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$3.46B
1
M
MPGA/WETH
US$0.071462+57.57%
2
N
NEXG/WETH
US$0.0000485+479.93%
3
E
ENJ/WETH
US$0.001787+14.91%
4
C
Catzilla/WETH
US$0.00009325+59.96%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
C
CROW/WETH
+0.003024+39.88K%
2
T
TRUMPE/WETH
+0.02733+23.78K%
3
L
LUMAI/WETH
+0.01672+17.54K%
4
A
AMAGA/WETH
+0.01749+12.5K%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$2.06350.3%2,880-1.73%-4.34%36.52%1,213%US$7.73MUS$1.12MUS$2.06B
US$0.000013972,993-0.1%0.35%9.53%24.24%US$21.78MUS$55.58MUS$5.76B
US$0.043960.3%634-0.5%1.56%0.87%1.48%US$4.46MUS$2.92MUS$1.44B
US$3,791.570.05%9,6170%-0.16%1.54%2.41%US$813.12MUS$157.25MUS$11.12B
US$0.0714444,668-26.22%21.85%271.17%331.36%US$6.91MUS$490.37KUS$6.16M
US$0.00012325,1910.96%-4.66%5.96%-10.92%US$14.91MUS$1.63MUS$51.05M
US$0.00076751,2530.52%-0.08%11.88%39.46%US$4.68MUS$5.39MUS$53.14M
US$0.0693621,707-0.38%-5.11%6.25%16.14%US$14.83MUS$10.83MUS$338.44M
US$8.12141,0100%-2.21%7.85%-2.26%US$5.22MUS$8.83MUS$377.01M
US$0.000026292150.49%0.62%2.82%1.53%US$1.05MUS$10.22MUS$26.21B
US$0.0514297212.16%-9.43%2.09%6.15%US$2.77MUS$3.91MUS$94.87M
US$69,947.770.3%7840%-0.73%0.09%-2.53%US$145.85MUS$362.11MUS$10.86B
US$0.37941%6932.03%0.28%2.34%-3.35%US$4.62MUS$4.87MUS$113.18M
US$0.0008644784-0.09%-0.77%-11.73%-11.01%US$4.39MUS$4.75MUS$292.85M
US$0.79660.3%8860.03%1.13%6.19%8.7%US$3.39MUS$8.6MUS$796.36M
US$0.1487710-2.24%-10.46%11.35%5.27%US$5.08MUS$8.28MUS$148.26M
US$0.0002391543-0.18%2.97%8.59%12.4%US$2.83MUS$25.67MUS$1.34B
US$0.000083141,0360%-7.04%33.51%40.1%US$3.08MUS$2.75MUS$82.93M
US$0.000062950.3%230-0.05%-0.25%1.19%-7.86%US$143.13KUS$746.16KUS$8.82M
US$0.0572058930%3.59%5.3%-28.21%US$1.25MUS$432.17KUS$2.97M