พลูคริปโตยอดนิยมที่กำลังมาแรงในขณะนี้บน TON

DFC / TON กำลังมาแรงบน TON ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของ DFC / TON เปลี่ยนไป +0.26%

กองทุน
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$2.47612,4850%+1.99%+1.62%+0.26%US$534.99KUS$239.96KUS$496.6M