GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
eUSDTWFLR

eUSDT
/
WFLR

Enosys USDTราคา (eUSDT)
US$1.0097
43.12 WFLR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$38.42K
สภาพคล่อง
US$388.65K
ผู้ครอบครอง
อายุ
9 เดือน
FDV
US$823.54K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$823.54K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$38.58K
476
ซื้อ
ขาย
255
221

eUSDT/WFLRแผนภูมิราคา

สถิติราคาeUSDT/WFLR

ราคาปัจจุบันของeUSDT (eUSDT/WFLR) ในEnosys (Flare) คือ US$1.0097 ราคาขึ้น 0.32% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$38,577.95 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 476 ที่อยู่สัญญา eUSDT/WFLRคือ0x7520005032f43229f606d3aceae97045b9d6f7ea โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$825.95Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$388.65K