GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
eUSDTAPS

eUSDT
/
APS

Enosys USDTราคา (eUSDT)
US$1.011
0.0001084 APS


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$18.21K
สภาพคล่อง
US$330.72K
ผู้ครอบครอง
อายุ
6 เดือน
FDV
US$827.04K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$827.04K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$18.21K
187
ซื้อ
ขาย
94
93

eUSDT/APSแผนภูมิราคา

สถิติราคาeUSDT/APS

ราคาปัจจุบันของeUSDT (eUSDT/APS) ในEnosys (Flare) คือ US$1.011 ราคาขึ้น -1.2% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$18,207.84 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 187 ที่อยู่สัญญา eUSDT/APSคือ0x980db8443d19b64b1d4616980ebbd44e7dd30c2e โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$827.04Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$330.72K