GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
SAUCEHSUITE

SAUCE
/
HSUITE

SAUCEราคา (SAUCE)
US$0.05482
73.83 HSUITE


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$137.95
สภาพคล่อง
US$19.98K
ผู้ครอบครอง
อายุ
9 เดือน
FDV
US$42.05M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$36.47M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$137.95
10
ซื้อ
ขาย
5
5

SAUCE/HSUITEแผนภูมิราคา

สถิติราคาSAUCE/HSUITE

ราคาปัจจุบันของSAUCE (SAUCE/HSUITE) ในSaucerSwap V1 คือ US$0.05482 ราคาขึ้น 3.97% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$137.95 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 10 ที่อยู่สัญญา SAUCE/HSUITEคือ0x1a042ab1bece7af88662eddce966af7e0eba4971 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$42.05Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$19,984.46