GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
HSUITEHBARX

HSUITE
/
HBARX

HbarSuiteราคา (HSUITE)
US$0.0007427
0.008141 HBARX


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$138.25
สภาพคล่อง
US$39.33K
ผู้ครอบครอง
อายุ
9 เดือน
FDV
US$30.67M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$8.53M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$138.25
10
ซื้อ
ขาย
5
5

HSUITE/HBARXแผนภูมิราคา

สถิติราคาHSUITE/HBARX

ราคาปัจจุบันของHSUITE (HSUITE/HBARX) ในSaucerSwap V1 คือ US$0.0007427 ราคาขึ้น 4.26% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$138.25 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 10 ที่อยู่สัญญา HSUITE/HBARXคือ0x98739cd28c21bdea755beb2f9ac5474564eb28be โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$30.67Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$39,334.65