GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
H
WHBAR

HSUITE
/
WHBAR

HbarSuiteราคา (HSUITE)
US$0.0007712
0.009821 WHBAR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$9.96K
สภาพคล่อง
US$196.76K
ผู้ครอบครอง
อายุ
8 เดือน
FDV
US$31.94M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$31.94M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$9,961.48
114
ซื้อ
ขาย
47
67

HSUITE/WHBARแผนภูมิราคา

สถิติราคาHSUITE/WHBAR

ราคาปัจจุบันของHSUITE (HSUITE/WHBAR) ในSaucerSwap V1 คือ US$0.0007712 ราคาขึ้น 6.13% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$9,961.48 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 114 ที่อยู่สัญญา HSUITE/WHBARคือ0x7ad8d0104dc5f520e22c3345f9d48d1223fcab59 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$32.04Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$196.76K