GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
axlETHUSDt

axlETH
/
USDt

Axelar Wrapped ETHราคา (axlETH)
US$3,686.39
3,692.12 USDt
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$12.03K
สภาพคล่อง
US$22.23K
holders
อายุ
6 เดือน
FDV
US$2.52M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$2.52M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$12.03K
971
ซื้อ
ขาย
518
453

axlETH/USDtแผนภูมิราคา

สถิติราคาaxlETH/USDt

ราคาปัจจุบันของaxlETH (axlETH/USDt) ในKinetix V3 คือ US$3,686.39 ราคาขึ้น 19.5% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$12,031.44 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 971 ที่อยู่สัญญา axlETH/USDtคือ0x82ae208c257e9e615c87bc7f6c7d7afbea0a54f7 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$2.52Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$22,228.45