GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนKava

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาKavaคือ 18.75Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$3.83M +15.97%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:18,748
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$3.83M

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
WETH
WETH/USDt
+17.4+0.57%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.99950.05%3,3320%-0.14%-0.11%-0.43%US$136.81KUS$214.05KUS$160.09M
US$1.00090.15%2,479-0.13%0.04%0.25%-0.24%US$1.58MUS$365.34KUS$160.11M
US$3,083.060.15%1,5020.25%-0.57%0.51%0.57%US$1.16MUS$206.24KUS$1.18M
US$8.20280.15%1,4750.25%-0.46%-0.93%-0.42%US$450.48KUS$56.56KUS$829.94K
US$8.24490.05%1,0190%-0.08%-0.62%-0.18%US$19.42KUS$96.7KUS$834.14K
US$3,088.140.05%9550.06%-0.45%0.58%0.31%US$9.73KUS$33.56KUS$1.85M
US$3,085.960.05%8340%-0.32%0.59%1.27%US$10.19KUS$21.23KUS$1.18M
US$8.2330.05%7860%-0.14%-0.65%-0.29%US$5.1KUS$10.58KUS$834.14K
US$8.20310.15%7820%-0.67%-1.09%-0.69%US$219.42KUS$119.7KUS$830.42K
US$8.21435800%0%-0.6%-0.12%US$43.72KUS$3.31KUS$834.29K
US$3,101.370.05%5340%0.08%1.1%0.93%US$2.76KUS$15.77KUS$1.18M
US$3,101.000.05%4790%0.04%0.97%1.35%US$1.99KUS$14.56KUS$1.86M
US$0.99870.3%4680%-0.35%-0.01%-0.03%US$25.36KUS$148.28KUS$160.13M
US$64,455.680.05%3570%-0.13%0.23%1.5%US$2.14KUS$17.74KUS$9.48M
US$1.00020.01%2610%-0.07%0.27%-0.03%US$12.58KUS$129.88KUS$216.93K
US$64,310.690.05%2440%-0.41%-0.39%0.91%US$1.23KUS$21.55KUS$9.48M
US$1.00162340%0.13%0.36%-0.58%US$1.15KUS$14.85KUS$160.23M
US$0.9911800%-1.05%-0.81%-1.68%US$4.24KUS$5.45KUS$216.71K
US$0.00035791730%-0.23%22.15%19.81%US$403.73US$4.57KUS$49.73K
US$1.00221670%0%0.17%0.44%US$36.9KUS$13.31US$159.73M