GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนKinetix V3

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาKinetix V3คือ 9,536ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$535.93K +23.24%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:9,536
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$535.93K

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
axlWBTC
axlWBTC/WETH
+4,700.29+7.05%
2
USDt
USDt/WKAVA
+0.0007414+0.07%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.99860.05%3,0660.05%-0.05%-0.41%0.07%US$201.1KUS$260.09KUS$159.99M
US$3,668.680.05%1,0210.51%-0.53%8.35%20.06%US$12.5KUS$22.2KUS$2.51M
US$3,643.900.05%6120.09%-1.06%7.09%19.11%US$4.5KUS$16.45KUS$2.49M
US$1.00080.01%2510%0.41%0.09%0.43%US$15.29KUS$128.21KUS$176.3K
US$8.83690.05%7320.44%-1.68%2.89%8.57%US$5.28KUS$11.01KUS$746.87K
US$3,669.180.05%1,0540.64%-0.32%7.66%20.25%US$17.37KUS$24.68KUS$2.29M
US$71,409.080.3%1220%0.08%3.99%7.05%US$122.13KUS$232.68KUS$9.53M
US$3,655.320.05%8270.25%-0.88%7.44%19.82%US$6.32KUS$17.12KUS$2.28M
US$71,409.080.3%970%0.05%2.32%7%US$50.73KUS$103.3KUS$9.53M
US$8.830.05%5520%-1.7%2.22%8.54%US$4.01KUS$15.47KUS$746.87K
US$0.99920.01%620%0.04%-0.11%-0.14%US$54.61KUS$332.59KUS$1.23M
US$70,848.830.05%2570.2%-0.81%1.45%6.89%US$4.33KUS$28.85KUS$9.45M
US$70,982.710.05%2650.31%-0.8%1.33%7.45%US$1.51KUS$10.09KUS$9.45M
US$0.01081%250%0%9.88%9.88%US$34.38KUS$2.32MUS$11.46M
US$0.9980.05%1300.08%-0.24%-0.8%-0.2%US$111.37US$241.96US$176.04K
US$3,662.060.01%2650.43%-0.35%7.63%18.98%US$1.46KUS$7.51KUS$2.29M
US$0.99490.3%160%-0.45%-1.9%-0.84%US$2.9794US$34.36US$159.65M
US$71,116.530.05%1000%-0.19%2.3%7.31%US$136.92US$1.99KUS$9.46M
US$71,128.540.05%620%-0.36%1.31%6.05%US$154.44US$210.30US$9.49M
US$1.00290.3%50%0%-0.66%-0.39%US$0.4352US$4.6274US$175.67K