GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
ATOMWKAVA

ATOM
/
WKAVA

ATOMราคา (ATOM)
US$8.8771
12.83 WKAVA
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$3.95K
สภาพคล่อง
US$15.55K
holders
อายุ
6 เดือน
FDV
US$751.43K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$3.47B
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$3,945.01
547
ซื้อ
ขาย
301
246

ATOM/WKAVAแผนภูมิราคา

สถิติราคาATOM/WKAVA

ราคาปัจจุบันของATOM (ATOM/WKAVA) ในKinetix V3 คือ US$8.8771 ราคาขึ้น 8.54% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$3,945.01 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 547 ที่อยู่สัญญา ATOM/WKAVAคือ0xed72131197b6dfb3f1862299ac4a6b0a0379168f โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$751.66Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$15,548.80