GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนMXC Swap

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาMXC Swapคือ 165ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$15.12K -2.97%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:165
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$15.12K
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.0008016120%-1.46%3.38%0.82%US$212.23US$5.83KUS$865.95K
US$0.02518790%-0.09%-0.09%-8.29%US$7.39KUS$493.92KUS$322.25K
US$0.00348230%0%0.95%-1.78%US$1.1699US$30.01KUS$349.25K
US$0.0002168390%0%0%-6.52%US$7.44KUS$32.18KUS$2.02M
US$0.002753120%13.3%17.49%13.33%US$46.91US$343.83US$182.8K
US$0.000918810%0%0%0%US$0.1838US$28.38KUS$91.61K
US$0.0000825200%0%0%0%US$0.00US$8.73KUS$143.56K
US$0.06681300%0%0%0%US$0.00US$54.07US$6.25K
US$0.00267660%6.23%8.98%12%US$15.64US$165.46US$182.8K
US$0.000111660%0%-4.94%-16.48%US$11.02US$88.33US$211.22K
US$0.0000684540%0%0%-6.52%US$2.8314US$262.29US$68.27K
US$0.00342700%0%0%0%US$0.00US$0.1053US$349.64K
US$0.0000827300%0%0%0%US$0.00US$1.83KUS$143.56K
US$0.0335500%0%0%0%US$0.00US$1.6KUS$367.7M
US$0.046710%0%0%0%US$0.4365US$1.86KUS$4.66M
US$0.0000687410%0%0%0%US$0.9679US$648.49US$69.31K
US$0.05237600%0%0%0%US$0.00US$1.43KUS$10.85K
US$0.0000101200%0%0%0%US$0.00US$89.82US$2.11K
US$0.0000674200%0%0%0%US$0.00US$267.03US$8.13K
US$0.06520900%0%0%0%US$0.00US$23.77US$6.25K