ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนMXC zkEVM

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาMXC zkEVMคือ 127ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$76.97K -59.98%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:127
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$76.97K
กองทุน
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.01759470%0%-2.92%+10.92%US$43.69KUS$306.92KUS$173.06M
US$0.1229280%0%0%+50.59%US$16.1KUS$28.92KUS$11.74M
US$0.001718210%0%+3.01%-15.88%US$5.63KUS$31.15KUS$1.86M
US$0.4298150%0%0%+61.64%US$9KUS$35.2KUS$42.45M
US$0.0272380%0%0%+15.11%US$741.84US$3.93KUS$1.71M
US$0.000245730%0%0%+13.14%US$1.62KUS$20.8KUS$430.83K
US$0.0570420%0%0%-8.53%US$51.08US$2KUS$5.92M
US$0.125910%0%0%0%US$1.4429US$1.28KUS$31.35K
US$0.0204510%0%0%0%US$76.06US$1.15KUS$1.45M
US$0.000578510%0%0%0%US$57.85US$19.59KUS$5.77M