GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
SENSOR
W

SENSOR
/
WMXC

Sensor Tokenราคา (SENSOR)
US$0.002277
0.1352 WMXC
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$58.61
สภาพคล่อง
US$337.90
ผู้ครอบครอง
อายุ
5 เดือน
FDV
US$155.61K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$155.61K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$58.61
22
ซื้อ
ขาย
11
11

SENSOR/WMXCแผนภูมิราคา

สถิติราคาSENSOR/WMXC

ราคาปัจจุบันของSENSOR (SENSOR/WMXC) ในMXC Swap คือ US$0.002277 ราคาขึ้น -8.42% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$58.61 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 22 ที่อยู่สัญญา SENSOR/WMXCคือ0x55a864a07205e572aae58eeb8d937b42ce22f3b2 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$154.52Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$337.90