GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
SENSORxMXC

SENSOR
/
xMXC

Sensor Tokenราคา (SENSOR)
US$0.002697
3.3051 xMXC
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$18.48
สภาพคล่อง
US$175.79
holders
อายุ
4 เดือน
FDV
US$202.36K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$202.36K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$18.48
5
ซื้อ
ขาย
3
2

SENSOR/xMXCแผนภูมิราคา

สถิติราคาSENSOR/xMXC

ราคาปัจจุบันของSENSOR (SENSOR/xMXC) ในMXC Swap คือ US$0.002697 ราคาขึ้น 9.44% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$18.48 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 5 ที่อยู่สัญญา SENSOR/xMXCคือ0x7014f884d3b94ddbfa9b2385b9b61cb5d29a1731 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$180.74Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$175.79