GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนMXC zkEVM

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาMXC zkEVMคือ 189ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$9,807.91 +50.22%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:189
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$9,807.91
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.03654540%-0.38%2.56%15.56%US$5.21KUS$547.39KUS$340.15K
US$0.0007386260%0%1.38%17.63%US$251.28US$5.6KUS$801.59K
US$0.005004250%-2.02%-9.92%5.08%US$140.89US$316.55US$326.44K
US$0.005174180%0%-6.68%13.18%US$65.68US$266.60US$326.44K
US$0.0002778160%0%-1.5%7.61%US$3.66KUS$24.86KUS$2.71M
US$0.00007591160%0%-5.71%-5.71%US$213.05US$8.43KUS$131.91K
US$0.000291570%0%4.25%-3.81%US$15.10US$82.14US$547.86K
US$0.000130170%0%0%14.27%US$32.81US$365.29US$131.68K
US$0.0531260%0%20.63%50.37%US$68.07US$333.47US$720.70
US$0.000134940%0%0%16.95%US$15.85US$869.27US$131.59K
US$0.00359530%0%0%18.98%US$85.34US$31.05KUS$358.95K
US$0.0117530%0%0%-7.18%US$1.6526US$88.02US$1.15M
US$0.0368820%0%0%-2.92%US$46.30US$1.61KUS$3.54M
US$0.0000764510%0%0%0%US$1.5524US$1.75KUS$132.67K
US$0.0000107310%0%0%0%US$1.6089US$81.63US$2.07K