ตลาด:ความโลภ
แก๊ส ETH:61 Gwei
เครือข่าย:114
Dex:816
กองทุน:2.15M
โทเค็น:1.9M
@GeckoTerminal
GeckoTerminal mobile logo
TXNS 24 ชั่วโมง:6,234
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$381.02K
US$6.9056+9.16%
US$0.15490%

กองทุนopBNB

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาopBNBคือ 6,234ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$381.02K +23.87%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม opBNB ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.024882,929+0.54%+0.54%+0.9%-0.83%US$120.09KUS$80.89KUS$265.94K
US$0.061609949+0.6%+1.47%+1.6%-2.03%US$148.72KUS$4.99KUS$34.25K
US$1.0041793+0.1%+0.06%+0.16%+0.14%US$18.18KUS$12.7KUS$4.17M
US$0.99834460%-0.36%-0.42%-0.58%US$4.85KUS$26.03KUS$4.17M
US$1.00232360%+0.06%+0.4%-0.13%US$69.74KUS$8.86KUS$1.01M
US$0.00014481990%+0.75%+3.77%-1%US$254.97US$2.36KUS$144.38K
US$2,044.141760%-0.15%-0.92%+0.11%US$4.95KUS$7.39KUS$343.38K
US$1.00441230%-0.64%-0.36%-0.62%US$4.35KUS$47.73KUS$4.15M
US$1.0032950%+0.05%+0.07%+0.24%US$898.45US$1.18KUS$4.16M
US$0.3915490%0%0%+18.63%US$6.01KUS$20.33KUS$232.8K
US$0.9994330%0%+0.17%+0.19%US$1.4KUS$4.36KUS$4.16M
US$2,040.79280%-0.25%+1.19%-0.19%US$34.12US$595.31US$343.41K
US$1.0053230%0%-1.86%+0.31%US$229.96US$7.21KUS$4.16M
US$0.0279723-0.6%-0.6%-0.24%-2.13%US$260.24US$56.62KUS$56.45K
US$1.0033210%0%-0.05%-0.25%US$12.11US$122.51US$4.17M
US$1.0049170%0%+0.3%+0.41%US$43.12US$834.84US$4.16M
US$2,043.47160%-0.3%-0.74%-0.1%US$11.06US$164.43US$343.04K
US$0.00002099110%0%0%-2.18%US$0.448US$29.97US$21.05K
US$37,625.18110%0%-0.53%-0.29%US$40.02US$1.11KUS$6.09K
US$0.004957110%0%-0.38%-0.6%US$4.5312US$3.13KUS$11.68K