ตลาด:ความกลัว
แก๊ส ETH:17 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:727
กองทุน:1.98M
โทเค็น:1.76M
TXNS 24 ชั่วโมง:48
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$693.33
อันดับ DEX:#377

กองทุนElk Finance (Polygon)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาElk Finance (Polygon)คือ 48ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$693.33 -42.37%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.08198150%0%-0.31%-0.33%US$273.25US$82.27KUS$3.47M
US$7.3112130%0%-0.98%-1.89%US$15.07US$1.87KUS$13.61M
US$0.5181120%0%-0.1%-0.69%US$10.06US$1.57KUS$74M
US$0.001183100%0%+1.45%+14.79%US$257.23US$3.86KUS$1.18M
US$0.516190%0%-0.55%-1.04%US$6.8159US$1.51KUS$73.71M
US$0.51670%0%-0.55%-1.08%US$10.45US$1.47KUS$73.71M
US$0.519770%0%0%+0.03%US$15.21US$2.14KUS$74.23M
US$0.0822670%0%-1.12%+0.69%US$82.35US$9.52KUS$3.48M
US$0.51860%0%0%-1.33%US$6.8917US$793.28US$74.06M
US$0.00118350%0%-0.76%+7.44%US$54.15US$1.82KUS$1.18M
US$0.0821450%0%0%+0.27%US$63.62US$34.47KUS$3.47M
US$0.0942840%-0.51%+0.17%-0.11%US$4.8893US$2.5KUS$42.91K
US$0.524230%0%0%+0.45%US$2.437US$736.78US$74.88M
US$0.307730%0%0%-1.39%US$1.5563US$9.1KUS$1.32M
US$0.0948930%0%0%+0.69%US$7.1049US$8.05KUS$43.05K
US$0.0948420%0%0%+1.13%US$5.3077US$1.56KUS$42.9K
US$7.259720%0%0%-3.62%US$1.6459US$176.71US$13.55M
US$0.0947820%0%0%+0.26%US$2.7889US$241.21US$42.91K
US$5.978910%0%0%0%US$0.1571US$4.8681US$378.02K
US$0.0916410%0%0%0%US$0.351US$30.48US$42.93K