ตลาด:ความกลัว
แก๊ส ETH:10 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:724
กองทุน:1.97M
โทเค็น:1.75M
TXNS 24 ชั่วโมง:8,418
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$5.86M
อันดับ DEX:#20
1.US$0.056190%
2.US$0.02761-0.97%
3.US$0.10460%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1.+0.00003497+0%

ผู้ขาดทุนสูงสุด

1.-0.01804-3.33%
2.-0.01617-2.78%
3.-0.01496-2.77%

กองทุนRetro

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาRetroคือ 8,418ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$5.86M -30.33%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.52461,4970%+0.06%+1.22%-2.77%US$1.52MUS$905.39KUS$75.62M
US$0.52311,4380%+0.01%+0.44%-3.33%US$1.52MUS$1.56MUS$75.62M
US$0.99961,3090%0%-0.08%0%US$1.61MUS$1.58MUS$615.99M
US$0.99895250%+0.09%-0.04%-0.02%US$169.01KUS$2.64MUS$4.19M
US$0.52454470%+0.04%+1.2%-2.79%US$16KUS$10.02KUS$75.6M
US$1.00162980%+0.14%+0.72%+0.55%US$19.04KUS$12.88KUS$4.19M
US$26,651.862950%+0.22%+0.25%-1.43%US$224.87KUS$1.09MUS$164.43M
US$0.56582310%0%+1.22%-2.78%US$162.02KUS$723.94KUS$47.53M
US$0.99961570%+0.07%-0.03%0%US$12.62KUS$14.39KUS$4.19M
US$0.9989140-0.05%+0.07%-0.01%-0.02%US$8.13KUS$383.51KUS$4.19M
US$1,595.641240%0%+1.28%-1.29%US$21.46KUS$46.51KUS$5.26M
US$0.097111180%0%+1.24%-4.43%US$10.41KUS$42.38KUS$6.57M
US$1.00031010%0%-0.01%0%US$175.69KUS$517.99KUS$2.11M
US$0.56971000%0%+1.51%-2.76%US$31.59KUS$103.12KUS$50.31M
US$1,592.89990%0%+0.62%-1.74%US$28.44KUS$188.92KUS$5.26M
US$25.17840%0%+0.66%-4.39%US$21.93KUS$48.74KUS$461.35K
US$1.8253810%0%+1.18%-1.95%US$18.96KUS$163.43KUS$1.26M
US$0.9994780%0%-0.01%-0.1%US$17.02KUS$86.1KUS$615.38M
US$0.09562720%0%-0.32%-5.79%US$7.97KUS$54.43KUS$6.43M
US$1.8256680%0%+0.86%-1.97%US$8.64KUS$471.42KUS$1.26M