GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
stZETAWZETA

stZETA
/
WZETA

Staked ZETAราคา (stZETA)
US$1.4554
0.9154 WZETA
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$305.63
สภาพคล่อง
US$30.05K
holders
อายุ
2 เดือน
FDV
US$1.54M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$1.54M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$305.63
103
ซื้อ
ขาย
47
56

stZETA/WZETAแผนภูมิราคา

สถิติราคาstZETA/WZETA

ราคาปัจจุบันของstZETA (stZETA/WZETA) ในSushiSwap V3 (ZetaChain) คือ US$1.4554 ราคาขึ้น -1.36% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$305.63 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 103 ที่อยู่สัญญา stZETA/WZETAคือ0x64f7fd98c9b80951b07d9d53224393f6f896c76e โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$1.54Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$30,053.89