GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
stZETAWZETA

stZETA
/
WZETA

Staked ZETAราคา (stZETA)
US$1.2331
0.9944 WZETA
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$18.24K
สภาพคล่อง
US$885.99K
holders
N/A
อายุ
2 เดือน
FDV
US$1.13M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$1.13M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$18.24K
30,529
ซื้อ
ขาย
28,428
2,101

สถิติราคาstZETA/WZETA

ราคาปัจจุบันของstZETA (stZETA/WZETA) ในEddyFinance คือ US$1.2331 ราคาขึ้น 1.46% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$18,244.16 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 30,529 ที่อยู่สัญญา stZETA/WZETAคือ0x6b3ee329b0dc80d730d2de370bad93ca122e75db โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$1.13Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$885.99K