ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:26 Gwei
เครือข่าย:98
Dex:558
กองทุน:1.61M
โทเค็น:1.43M
TXNS 24 ชั่วโมง: 196,866
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง: US$28.88M

กองทุนที่มีคนดูมากที่สุด

1.US$256.1K-16.04%
2.US$115.91K-37.76%
3.US$341.46K-6.12%
4.US$43.01K-15.51%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1.+0.009703+4.99%
2.+0.02933+4.81%
3.+0.009199+4.75%
4.+31.61+1.73%
5.+0.01514+1.51%
6.+0.01238+1.24%
7.+0.01215+1.21%
8.+0.01151+1.15%
9.+0.01135+1.14%

ผู้ขาดทุนสูงสุด

1.-0.073575-16.04%
2.-0.084549-6.12%
3.-0.004085-5.61%
4.-0.002632-0.26%

กองทุนZkSync

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาZkSyncคือ 196.87Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$28.88M +10.45%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม ZkSync ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
US$1,855.70116,997+0.26%+1.56%+1.82%+1.63%US$15.78MUS$41.76M
US$1.007318,022-0.03%+1.47%+1.11%+1.21%US$1.74MUS$6.24M
US$1.013217,868+0.03%+0.89%+1.07%+1.51%US$1.94MUS$12.86M
US$0.0618695,606-0.37%+3.02%-10.68%-16.03%US$256.1KUS$321.39K
US$1.00915,472-0.03%+0.77%+1.06%+0.9%US$1.38MUS$8.77M
US$1.00295,104-0.04%+0.88%+0.15%+1.24%US$3.4MUS$3.18M
US$1,856.654,385+0.44%+1.6%+1.96%+1.72%US$28.08KUS$5.72K
US$0.0618833,499+0.58%+3.58%-10.73%-15.51%US$43.01KUS$25.37K
US$0.20262,375-0.03%+1.54%+1.65%+4.75%US$75.28KUS$322K
US$1.012,198-0.07%+0.86%+1.07%+0.51%US$583.14KUS$324.43K
US$1.00222,105+0.56%+0.2%+0.49%+1.14%US$787KUS$446.47K
US$1.00642,0350%+0.12%-0.12%+0.92%US$41.25KUS$9.04K
US$0.00098651,977+0.6%+0.76%-4.12%-37.75%US$115.91KUS$44.18K
US$0.0769841,804+0.16%+1.57%+2.16%-6.12%US$341.46KUS$1.09M
US$0.63871,2030%+1.63%+2.53%+4.81%US$86.25KUS$2.27M
US$0.20271,084+0.96%+2.43%+2.38%+4.99%US$51.69KUS$310.39K
US$0.17551,072-0.31%-0.34%-0.81%+0.59%US$32.1KUS$153.36K
US$1.00549870%+0.03%+0.75%+0.6%US$14.64KUS$33.58K
US$1.00139860%-1.34%+0.41%-0.53%US$35.43KUS$39.15K
US$1.0054957-0.51%-0.05%+0.17%+0.7%US$17.77KUS$53.61K