ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:15 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:727
กองทุน:1.98M
โทเค็น:1.75M
TXNS 24 ชั่วโมง:4,839
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$190.57K
อันดับ DEX:#110

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1.+0.004676+0.47%
2.+0.00185+0.18%

กองทุนveSync

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาveSyncคือ 4,839ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$190.57K +11.38%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.00433,5780%+0.23%+0.07%+0.18%US$110.21KUS$480.12KUS$107.39M
US$1.077673+0.26%+6.99%+8.45%+7.54%US$2.01KUS$2.01KUS$107.58M
US$0.0013773710%+0.34%+0.64%+3.09%US$7.3KUS$76.02KUS$234.22K
US$1.00193510%+0.29%+0.18%+0.47%US$56.66KUS$101.07KUS$9.49M
US$1.00091910%0%+0.07%-0.05%US$7.14KUS$16.05KUS$3.66M
US$0.2305890%+0.48%+1.44%+2.95%US$187.95US$342.03US$1.56M
US$27,024.30830%+2.12%+0.77%+3.84%US$842.12US$2.73KUS$3.56M
US$0.2995740%+1.85%-2.08%-3.13%US$115.46US$719.29US$5.51M
US$1.0025590%0%+0.58%+0.13%US$5.02KUS$25.2KUS$587.72K
US$0.9807550%0%-0.46%-1.61%US$1.42KUS$37.28KUS$1.4M
US$256.82540%+0.57%+14.28%-5.48%US$150.99US$194.78US$44.33K
US$0.001362540%0%-0.09%+1.92%US$272.58US$2.92KUS$231.97K
US$0.089396520%+0.39%+2.44%-17.04%US$57.90US$537.86US$2.77M
US$1.0046490%0%+0.29%+0.46%US$105.20US$3.54KUS$8.7M
US$0.01269450%+0.18%+3.77%-2.64%US$19.57US$311.35US$2.53M
US$1.0313270%0%-0.9%+5.2%US$127.17US$143.76US$22.43M
US$0.9971130%0%-0.17%+0.34%US$703.24US$1.8KUS$4.61K
US$1.0287100%0%+0.65%+1.07%US$243.88US$15.67KUS$14.64K
US$1.0196100%0%+1.03%+2.95%US$0.5652US$60.85US$651.67K
US$0.0256580%0%0%-0.04%US$12.49US$14.8KUS$91.19K