ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:32 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:727
กองทุน:1.98M
โทเค็น:1.75M
TXNS 24 ชั่วโมง:602
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$587.88K
อันดับ DEX:#72

กองทุนBalancer V2 (Base)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาBalancer V2 (Base)คือ 602ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$587.88K +41.09%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.00142460%0%0%0%US$104.95KUS$1.28M>$999T
US$1.00481320%0%-1.15%-0.73%US$65.04KUS$1.95MUS$160.99M
US$1,699.29760%0%0%0%US$233.5KUS$4.82MUS$37.33M
US$1.0005410%+0.08%+0.07%-0.02%US$7.83KUS$66.93KUS$97.1M
US$0.9984300%-0.35%+0.12%+0.13%US$460.55US$26.91KUS$17.72M
US$3.1731230%0%0%+1.45%US$4.24KUS$282.27KUS$132.51K
US$1.0077190%+0.89%+1.13%+0.03%US$191.58US$10.04K>$999T
US$1.0093190%+16.38%+8.08%+5.27%US$32.12US$81.31US$97.22M
US$14.00140%0%0%+7.69%US$1.85KUS$1.13MUS$14.05M
US$1,704.96110%0%0%0%US$168.25KUS$1.4MUS$654.82K
US$14.06100%0%0%+9.09%US$1.58KUS$54.54KUS$13.98M
US$26,002.3150%0%-0.05%-1.66%US$4.5979US$1.46KUS$3.37M
US$26,023.0740%0%0%-2.03%US$6.5929US$1.18KUS$3.38M
US$0.999840%0%0%-0.04%US$3.5046US$145.75US$97.12M
US$0.00411840%0%-0.18%+5.61%US$7.9062US$381.93US$1.58M
US$1.007340%0%-2.44%-3.87%US$0.619US$35.47US$17.78M
US$0.00479120%-1.97%-1.97%-1.97%US$0.3501US$447.78US$4.78M
US$40.1220%0%0%+0.38%US$0.2225US$28.67US$62.38K
US$3.153310%0%0%0%US$0.151US$5.2018US$134.41K
US$3.153310%0%0%0%US$0.00473US$0.1445US$134.41K