ตลาด:ความกลัว
แก๊ส ETH:8 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:724
กองทุน:1.97M
โทเค็น:1.75M
TXNS 24 ชั่วโมง:8,445
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$5.49M
อันดับ DEX:#21
1.US$0.01887-34.55%
2.US$0.0001801+10.57%
3.US$0.00005595+412.94%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1.+0.0007061+0.07%
2.+0.0002576+0.03%

ผู้ขาดทุนสูงสุด

1.-0.004929-0.49%
2.-0.0002664-0.03%

กองทุนUniswap V3 (Base)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาUniswap V3 (Base)คือ 8,445ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$5.49M -23%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.00032,715-0.14%+0.19%-0.08%-0.03%US$3.14MUS$1.92MUS$108.74M
US$1.002,425+0.03%+0.14%-0.06%+0.05%US$380.41KUS$38.42KUS$108.63M
US$0.018831,112-0.05%+5.86%-17.03%-34.55%US$4.28KUS$38.63US$944.11K
US$1.001,018-0.12%+0.2%-0.17%+0.03%US$1.21MUS$488.48KUS$158.91M
US$0.99963710%+0.34%+0.39%-0.49%US$205.98KUS$1.34MUS$20.43M
US$1.0013339-0.01%+0.27%+0.08%+0.07%US$297.94KUS$130.62KUS$159.11M
US$1.00082330%+0.28%+0.21%+0.14%US$42.43KUS$7.17KUS$108.8M
US$1.00021590%+0.12%+0.21%-0.17%US$443.07US$2.83KUS$20.54M
US$0.00005609156+1.22%+0.31%+74.97%+412.94%US$2.7KUS$4.03KUS$5.61K
US$26,597.451230%+0.14%+0.23%-1.62%US$5.38KUS$9.87KUS$3.79M
US$26,602.951100%-0.54%+0.18%-1.47%US$6.92KUS$30.73KUS$3.79M
US$0.9996106-0.03%-0.04%-0.08%-0.06%US$16.73KUS$62.62KUS$108.77M
US$1,672.73840%+0.3%+0.64%-1.83%US$31.56KUS$503KUS$39.9M
US$0.006948700%0%+0.39%-15.3%US$88.35KUS$4.99MUS$6.81M
US$0.085591630%0%-2.58%-2.3%US$896.42US$1.17KUS$3.61K
US$1.0013610%0%+0.06%0%US$19.73KUS$20.12KUS$159.11M
US$0.06318500%+0.41%+4.31%+1.63%US$1.27KUS$1.1KUS$7.51K
US$0.01276480%0%-0.08%-1.63%US$1.37KUS$91.92KUS$1.28M
US$0.053356440%+0.49%+0.75%+4.35%US$1.47KUS$8.97KUS$1.41M
US$0.0003867420%0%0%+0.42%US$85.03US$83.94KUS$193.08K