ตลาด:ความโลภ
แก๊ส ETH:81 Gwei
เครือข่าย:114
Dex:817
กองทุน:2.16M
โทเค็น:1.9M
@GeckoTerminal
GeckoTerminal mobile logo
TXNS 24 ชั่วโมง:69,423
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$45.82M
US$0.055405+19.9%
US$0.06152+1.84K%
US$0.055351+19.94%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

+0.052635+33.72K%
+0.053357+15.56%
+110.35+4.83%

กองทุนBase

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาBaseคือ 69.42Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$45.82M +17.49%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Base ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.052718,279+0.91%+20.77%+124.09%+34028.73%US$2.46MUS$314.07KUS$2.71M
US$1.66288,2600%-5.53%-4.95%-4.75%US$23.49MUS$9.07KUS$39.28M
US$1.00457,634-0.03%+0.04%-0.01%+0.09%US$6.4MUS$1.88MUS$75.81M
US$0.0616885,074-4.79%+45.63%+1840%+1840%US$1.02MUS$67.7KUS$169.49K
US$0.01823414,8040%0%-100%-100%US$1.53MUS$0.4682US$0.056289
US$1.00392,733+0.09%+0.01%+0.04%+0.11%US$1.6MUS$468.77KUS$75.81M
US$0.00011272,6600%0%0%-82.63%US$2.24MUS$0.0023US$11.85B
US$1.00462,110-0.24%+0.21%+0.04%+0.22%US$1.63MUS$464.55KUS$75.81M
US$1.00112,015-0.24%+0.04%+0.13%+0.01%US$1.6MUS$270.94KUS$75.81M
US$1.00071,896-0.24%+0.1%+0.06%-0.01%US$1.15MUS$146.09KUS$160.5M
US$1.00221,693+0.59%+0.88%+0.89%+0.76%US$116.09KUS$483.58KUS$160.5M
US$2,232.461,632-0.52%+0.07%+0.36%+3.94%US$384.56KUS$114.94KUS$72.41M
US$2,227.211,297-1.2%-0.69%-0.6%+3.13%US$21.14KUS$748.15KUS$72.24M
US$1.00221,231-0.28%+0.04%+0.04%+0.07%US$349.71KUS$231.07KUS$75.81M
US$1.00861,1490%0%0%0%US$394.85KUS$263.57K>$999T
US$1.00691,044-0.17%+0.02%+0.41%+0.59%US$716.26KUS$13.91MUS$76.1M
US$1.0023999+0.57%+0.74%+0.62%+0.85%US$21.79KUS$27.59KUS$75.81M
US$0.9994917-0.86%-0.05%-0.61%+0.08%US$27.1KUS$189.81KUS$75.45M
US$2,232.46877-1.28%-0.75%-0.4%+3.13%US$37.35KUS$14.55KUS$72.41M
US$1.00028140%-0.05%-0.5%-0.03%US$18.59KUS$149.52KUS$75.53M