GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
SAUCEGRELF

SAUCE
/
GRELF

SAUCEราคา (SAUCE)
US$0.05532
0.1476 GRELF


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$1.48K
สภาพคล่อง
US$249.03K
ผู้ครอบครอง
อายุ
6 เดือน
FDV
US$42.44M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$36.8M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$1,481.30
18
ซื้อ
ขาย
3
15

SAUCE/GRELFแผนภูมิราคา

สถิติราคาSAUCE/GRELF

ราคาปัจจุบันของSAUCE (SAUCE/GRELF) ในSaucerSwap V1 คือ US$0.05532 ราคาขึ้น 4.8% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$1,481.30 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 18 ที่อยู่สัญญา SAUCE/GRELFคือ0x87cf02bc28632a10bbb9183171966c914ef3bd2c โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$42.44Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$249.03K