GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
ATOMUSDt

ATOM
/
USDt

ATOMราคา (ATOM)
US$6.1951
6.1806 USDt


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$7.84K
สภาพคล่อง
US$27.73K
ผู้ครอบครอง
อายุ
8 เดือน
FDV
US$524.99K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$2.42B
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$7,838.69
706
ซื้อ
ขาย
405
301

ATOM/USDtแผนภูมิราคา

สถิติราคาATOM/USDt

ราคาปัจจุบันของATOM (ATOM/USDt) ในKinetix V3 คือ US$6.1951 ราคาขึ้น -0.94% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$7,838.69 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 706 ที่อยู่สัญญา ATOM/USDtคือ0xf08a8cc4f3e1883e41177cb956e577d389b43fdd โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$524.56Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$27,729.42