ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:18 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:727
กองทุน:1.98M
โทเค็น:1.75M
TXNS 24 ชั่วโมง:2,293
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$3.13M
อันดับ DEX:#31

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1.+0.001768+0.18%
2.+0.0009726+0.1%
3.+0.0005498+0.05%

ผู้ขาดทุนสูงสุด

1.-1.939-0.11%
2.-0.5887-0.03%
3.-0.4469-0.03%

กองทุนKyberswap Elastic (Optimism)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาKyberswap Elastic (Optimism)คือ 2,293ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$3.13M +68.4%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1,588.864730%-0.1%+0.87%-0.03%US$284.76KUS$524.53KUS$85.1M
US$1.0008422-0.02%+0.26%+0.14%+0.05%US$519.52KUS$1.04MUS$510.53K
US$1,809.852900%-0.05%+0.87%-0.11%US$284.88KUS$561.04KUS$77.1M
US$1,811.412860%-0.01%+0.88%-0.03%US$508.21KUS$1.51MUS$77.1M
US$1.00092240%-0.06%-0.04%+0.18%US$447.49KUS$679.09KUS$264.93M
US$1.00011090%-0.06%+0.04%+0.1%US$695.11KUS$461.91KUS$264.72M
US$1,810.49590%0%+0.27%0%US$25.41KUS$76.74KUS$77.06M
US$1.237530%-0.33%-0.74%-1.85%US$51.3KUS$316.57KUS$5.31B
US$1.237500%0%-1.19%-3.21%US$10.86KUS$46.16KUS$5.31B
US$1.2358470%-0.32%-0.76%-2.65%US$49.8KUS$370.04KUS$5.31B
US$0.998420%0%+0.1%+0.15%US$114.49KUS$890.85KUS$54.16M
US$0.6587400%0%+1.59%-2.65%US$3.81KUS$67.35KUS$615.27K
US$0.6518320%0%+0.28%-3.99%US$5.22KUS$32.06KUS$616.86K
US$0.08261210%0%+0.04%+1.15%US$1.04KUS$11.96KUS$3.51M
US$1.9787210%0%0%-0.02%US$5.84KUS$71.01KUS$210.63M
US$0.6573180%0%+0.88%-2.59%US$1.87KUS$65.88KUS$621.51K
US$0.6567160%0%+2.04%-4.54%US$10.4KUS$16.18KUS$13.05K
US$0.9026160%+0.13%+0.42%-0.44%US$17.99KUS$297.58KUS$17.44M
US$26,058.10150%0%0%-1.72%US$12.19KUS$245.57KUS$34.67M
US$1.0009140%+0.39%+0.19%+0.24%US$3.94KUS$3.45KUS$4.68M