ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:18 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:727
กองทุน:1.98M
โทเค็น:1.75M
TXNS 24 ชั่วโมง:6,801
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$1.86M
อันดับ DEX:#37

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1.+0.01379+3.05%
2.+0.07003+0%

ผู้ขาดทุนสูงสุด

1.-0.004779-6.1%
2.-0.03234-2.53%
3.-0.03172-2.48%

กองทุนVelodrome Finance v2

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาVelodrome Finance v2คือ 6,801ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$1.86M +16.37%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.04228907-0.22%-0.19%-0.7%-1.45%US$142.28KUS$4.87MUS$50.99M
US$1,589.76440-0.19%-0.25%+1.18%0%US$108.81KUS$4.64MUS$85.15M
US$0.0652378-1.99%-1.8%-1.7%-1.68%US$2.55KUS$1.4MUS$3.19M
US$1.2479353-0.33%-0.1%-0.5%-2.48%US$305.15KUS$6.74MUS$5.35B
US$0.4661328-0.16%-0.14%+1.22%+3.05%US$146.37KUS$9.04MUS$7.3M
US$1.24662830%-0.22%-0.83%-2.53%US$81.82KUS$4.88MUS$5.35B
US$1.0013188-0.15%-0.03%+0.14%+0.16%US$25.32KUS$672.73KUS$265.03M
US$0.073081820%+0.72%-5.42%-6.1%US$53.83KUS$851.67KUS$7.33M
US$1.00191780%-0.03%+0.02%-0.03%US$99.54KUS$595.75KUS$24.24M
US$1.99231330%-0.59%+0.4%+1.16%US$40KUS$1.99MUS$213.18M
US$0.04188133-0.24%-0.3%+0.63%-1.18%US$4.55KUS$141.86KUS$50.99M
US$0.020721310%0%-1.31%+1.93%US$11.98KUS$567.82KUS$20.78M
US$0.9991290%+0.1%+0.01%-0.25%US$48.43KUS$15.48MUS$44.25M
US$0.0679371220%0%+1.01%-2.98%US$5.4KUS$48.46KUS$149.62K
US$0.98811180%0%+0.12%+0.02%US$24.68KUS$2.07MUS$5.7M
US$1.24581160%+0.05%-0.51%-2.42%US$32.52KUS$2MUS$5.35B
US$0.042251130%0%+1.16%-1.36%US$2.67KUS$24.57KUS$50.45M
US$0.99231020%+0.12%+0.22%0%US$28.96KUS$1.79MUS$5.69M
US$1.0017990%+0.11%+0.22%-0.07%US$26.52KUS$2.53MUS$265.13M
US$1,812.8594-0.01%-0.2%+1.29%+0.64%US$62.83KUS$2.31MUS$77.17M