ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:9 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:727
กองทุน:1.98M
โทเค็น:1.75M
TXNS 24 ชั่วโมง:2,954
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$97.25K
อันดับ DEX:#129

กองทุนVelodrome Finance

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาVelodrome Financeคือ 2,954ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$97.25K +67.09%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1,577.885310%0%-0.18%-1.05%US$7.02KUS$136.21KUS$84.51M
US$0.050335160%+0.01%-0.27%-0.61%US$1.71KUS$16.03KUS$59.57M
US$1.2614484+0.03%-0.16%-0.65%-1.94%US$7.81KUS$116.11KUS$5.41B
US$0.050314350%-0.15%-0.45%-0.69%US$4.22KUS$179.34KUS$59.63M
US$0.050284180%-0.22%-0.33%-0.77%US$3.51KUS$81.03KUS$59.57M
US$1.26152200%-0.19%-0.66%-2%US$16.19KUS$157.61KUS$5.44B
US$0.041562160%0%-1.49%-26.56%US$18.78KUS$5.52KUS$501.65K
US$1.0685580%0%+0.07%+0.24%US$59.50US$4.01KUS$1.57M
US$0.07815550%0%-0.28%-0.2%US$2.94KUS$35.54KUS$7.81M
US$1,578.23450%+0.04%+0.2%-1.03%US$59.20US$3.62KUS$84.53M
US$1.9928440%0%+1%+0.58%US$691.28US$19.71KUS$211.2M
US$1.0016270%0%-0.18%-0.13%US$34.5KUS$450.71KUS$265.11M
US$0.9992270%0%-0.21%-0.02%US$4.07KUS$24.05KUS$14.93M
US$1.2594220%0%-0.43%-2.53%US$9.1097US$468.97US$5.41B
US$0.9065220%0%+0.02%+0.16%US$2.4KUS$71.44KUS$8.95M
US$1.9864150%0%+1.47%+0.04%US$15.98US$886.94US$211.45M
US$1,800.93130%0%+0.15%-0.87%US$325.43US$26.59KUS$76.66M
US$0.9986120%0%+0.04%-0.27%US$2.09KUS$11.07KUS$4.73M
US$0.9896110%0%0%-0.11%US$3.95KUS$67.97KUS$6.87M
US$0.009277110%0%0%+0.04%US$0.1736US$9.46KUS$7.01K