GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
WEMIX$WWEMIX

WEMIX$
/
WWEMIX

WEMIX$ราคา (WEMIX$)
US$0.8814
0.8684 WWEMIX


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$1.23M
สภาพคล่อง
US$2.37M
ผู้ครอบครอง
อายุ
1 ปี
FDV
US$12.85M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$10.29M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$1.23M
6,951
ซื้อ
ขาย
1,535
5,416

WEMIX$/WWEMIXแผนภูมิราคา

สถิติราคาWEMIX$/WWEMIX

ราคาปัจจุบันของWEMIX$ (WEMIX$/WWEMIX) ในWEMIX.FI คือ US$0.8814 ราคาขึ้น -4.84% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$1.23M โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 6,951 ที่อยู่สัญญา WEMIX$/WWEMIXคือ0x00caec2e118abc4c510440a8d1ac8565fec0180c โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$12.82Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$2.37M