GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนFathom DEX

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาFathom DEXคือ 415ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$2,441.77 -35.87%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:415
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$2,441.77
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.03651900%0%1.53%-0.75%US$1.82KUS$115.71KUS$7.93M
US$0.9942610%0%0%-0.32%US$1.32KUS$178.14KUS$2.98M
US$0.066041260%0%0%6.82%US$2.5269US$41.27US$60.53K
US$0.02244500%0%0%-1.07%US$6.7412US$390.21US$22.51K
US$0.998680%0%0%-0.86%US$77.91US$104.54KUS$2.99M
US$0.04029790%0%0%-2.58%US$27.65US$574.17US$20.18M
US$0.0034110%0%-0.62%-0.57%US$0.1981US$69.28US$71.55K
US$0.07162540%-0.63%1.08%0.62%US$1.4365US$38.88US$71.5M
US$0.085714300%0%0.08%-2.5%US$3.2054US$45.59US$17.1K
US$0.000245500%0%0%0%US$0.00US$0.167US$21.4K
US$0.09133900%0%0%0%US$0.00US$0.01641US$12.16K
US$0.06619410%0%0%0%US$0.00004487US$0.00087US$61.88K
US$0.04562130%0%0.9%1.05%US$0.4515US$57.48US$45.71M
US$0.04571110%0%0.24%1.19%US$0.678US$338.85US$45.71M
US$1.099500%0%0%0%US$0.00US$21.93KUS$1.28M
US$0.996680%0%0%-0.31%US$0.01396US$2.1528US$2.98M
US$3.382350%0%6.26%-6.07%US$0.001557US$0.02354US$33.32M
US$0.0456420%0%0%1.43%US$0.0003735US$0.05509US$45.64M
US$0.0199700%0%0%0%US$0.00US$0.819US$511.41K
US$0.07110%0%0%0%US$0.0001885US$0.00968US$71M