GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนXSwap V3

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาXSwap V3คือ 4,933ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$500.56K +31.8%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:4,933
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$500.56K
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.076231%2900%-0.06%-1.35%4.88%US$8.99KUS$73.23KUS$76.28M
US$0.040290.3%3560%-2.18%-0.14%-1.22%US$10.92KUS$112.71KUS$20.14M
US$1.08650.01%1,4130%0%-0.53%-0.23%US$323.39KUS$183.95KUS$1.26M
US$3.39271%340%0%0.01%-5.99%US$1.07KUS$25.15KUS$33.45M
US$0.0680941%100%0%-1.37%33.96%US$5.1148US$59.23US$81.21K
US$0.037160.3%350%0%0.22%2.38%US$950.05US$11.9KUS$8.08M
US$1.00240.3%1,2270%0%0.08%0.41%US$128.43KUS$59.42KUS$3M
US$1.00170.01%3600%0.11%0.06%0.26%US$8.02KUS$26.82KUS$3M
US$0.000044181%20%0%0%1.23%US$874.47US$111.64KUS$488.66K
US$0.99850.05%760%0.1%0.25%-0.31%US$7.71KUS$101.99KUS$3M
US$0.00088610.3%1080%1.69%1.94%5.16%US$975.25US$35.55KUS$11.34M
US$0.99650.3%210%0%-0.5%-0.22%US$539.31US$22.18KUS$2.98M
US$0.077471%2170%-1.71%0.25%6.57%US$1.99KUS$32.86KUS$77.47M
US$0.79691%160%0.19%1.7%1.99%US$7.5938US$3.87KUS$79.63M
US$1.00240.3%420%0.05%0.08%0.39%US$1.05KUS$52.53KUS$3M
US$0.044950.3%170%0%0%1.67%US$202.04US$39.19KUS$26.52M
US$0.03720.05%580%0%0.32%2.6%US$0.05968US$3.7024US$8.08M
US$3.38430.3%860%0%-0.31%-7.98%US$3.87KUS$14.68KUS$33.34M
US$0.0010220.3%130%0%0.68%3.06%US$5.9691US$48.7KUS$1.44M
US$1.08920.3%230%0%0.36%0.16%US$362.32US$14.97KUS$1.26M