กองทุนXDC

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาXDCคือ 14.49Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$198.81K -1.54%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม XDC ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:14,488
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$198.81K
กองทุน
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.0012151,0550%+0.08%+0.8%-13.97%US$48.61KUS$404.93KUS$15.57M
US$0.043981,0420%-0.32%-1.6%+1.94%US$705.58US$666.00US$25.77M
US$0.037457750%-0.66%+13.08%-1.41%US$10.19KUS$17.32KUS$18.78M
US$0.99115110%0%+0.35%-2.21%US$2.81KUS$3.64KUS$9.74M
US$0.9974960%-0.87%-0.6%+0.69%US$4.3KUS$19.79KUS$356.98K
US$0.043823950%-0.68%-2.76%+1.05%US$956.29US$6.76KUS$25.75M
US$1.02733440%0%+0.93%+2.39%US$10.47KUS$164.01KUS$976.37K
US$0.0843953400%0%+0.89%+1.24%US$50.06US$76.79US$13.15K
US$0.041043330%-1.19%-0.88%-2.22%US$1.65KUS$6.47KUS$135.72K
US$0.028013020%-0.54%-1.73%-1.15%US$1.67KUS$3.19KUS$28.1M
US$0.016582930%0%+1.02%-1.84%US$301.53US$16.5KUS$16.53K
US$0.041072810%0%+0.18%-1.3%US$4.71KUS$122.57KUS$4.68M
US$0.9892390%0%+0.13%-2.56%US$592.32US$2.68KUS$9.74M
US$0.037732350%+0.17%+7.95%-0.38%US$49.92KUS$204.42KUS$18.83M
US$0.00112340%-0.58%+0.06%-2.37%US$3.65KUS$1.04MUS$1.55M
US$0.044312180%+0.27%-9.07%+2.02%US$1.09KUS$38.84KUS$25.92M
US$1.02732030%+0.01%-0.8%+1.63%US$452.55US$15.43KUS$976.37K
US$0.0012151950%0%+0.59%-13.79%US$60.41US$542.21US$15.62M
US$0.041171910%0%+0.34%-1.55%US$3KUS$12.14KUS$4.69M
US$0.0012151820%-0.22%-0.11%-13.74%US$72.78US$160.41US$15.62M