GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนFuryswap (ZKFair)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาFuryswap (ZKFair)คือ N/Aที่มีปริมาณการซื้อขายN/A N/Aเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
ไม่มีรายการในตาราง