GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนZKFairSwap (ZKFair)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาZKFairSwap (ZKFair)คือ 2ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$18.80 -26.41%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:2
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$18.80
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.00330620%0%0%4.59%US$18.80US$180.76US$24.62M