กองทุนZKFair

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาZKFairคือ 818ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$101.31K -62.38%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:818
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$101.31K
กองทุน
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.0080745190%-0.95%-3.6%-1.17%US$62.8KUS$307.99KUS$62.04M
US$0.9968790%0%-1.68%+0.25%US$18.23KUS$239.88KUS$1.28M
US$2,944.04340%0%-0.41%+2.78%US$10.09KUS$187.41KUS$22.84M
US$0.0003929280%+4.33%+3.65%+3.61%US$1.63KUS$16.04KUS$394.59K
US$0.9789270%0%-1.19%-1.58%US$2.7KUS$302.24KUS$2.72M
US$3,101.48200%0%0%+6.52%US$2.21KUS$39.91KUS$23.04M
US$0.00003865190%0%-1.15%+9.56%US$233.11US$667.41US$352.62K
US$0.9862170%0%-0.07%-0.72%US$2.2KUS$21.71KUS$2.72M
US$0.0005094150%0%-4.03%-12.71%US$105.06US$212.39US$519.09K
US$0.008194130%0%0%+0.83%US$102.82US$66.45KUS$62.95M
US$0.0005192120%0%-1.02%-8.76%US$773.59US$18.03KUS$520.54K
US$49,295.8580%0%0%-6.17%US$76.46US$721.81US$31.67M
US$0.000013270%0%0%-0.51%US$39.25US$40.39KUS$129.41K
US$0.0000354150%0%0%-0.21%US$162.88US$41.23KUS$352.62K
US$0.000373830%0%0%+1.44%US$14.96US$5.23KUS$394.41K
US$2,910.8920%0%0%+1.77%US$6.0668US$345.96US$22.32M
US$2,914.4920%0%0%-0.65%US$11.84US$2.35KUS$22.78M
US$1.036720%0%0%+1.4%US$2.0225US$55.31US$107.33K
US$0.00836220%0%0%+0.02%US$11.93US$280.09US$64.24M
US$0.0329220%0%0%-1.99%US$10.08US$19.3KUS$33.59K