GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token
REGITON

REGI
/
TON

Giá The Resistance Girl (REGI)
0,02119 US$
0,002961 TON


Khối lượng 24h
79,07 N US$
Thanh khoản
747,36 N US$
Chủ sở hữu
Tuổi
4 tháng
FDV
2,11 Tr US$
Giá trị vốn hóa thị trường
2,11 Tr US$
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
KLTxns
79,07 N US$
94
Mua
Bán
49
45

Biểu đồ giá REGI/TON

REGI/TON Chỉ số giá

Mức giá hiện tại của REGI (REGI/TON) trên Ston.fi là 0,02119 US$, giá này đã tăng -18,01% trong vòng 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của đồng tiền này được báo cáo là nằm ở mức 79.068,44 US$ với tổng cộng 94 giao dịch. REGI/TON có địa chỉ hợp đồng là EQD54uVMibZPAdHdoA_vcTDFmFLfEnlJ5SEgu4vDiFpTzdnr, với chỉ số Định giá Pha loãng Hoàn toàn (FDV) là 2,12 Tr US$ và bể thanh khoản là 747,36 N US$.