GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token

Ston.fi Nhóm

Số lượng giao dịch trong 24 giờ qua trên Ston.fi là 29,45 N với khối lượng giao dịch là 8,89 Tr US$, biến động +0,57% so với hôm qua.

Txns 24h:29.453
Khối lượng 24h:8,89 Tr US$
1
F
FSHME/USD₮
15,55 US$+441,64%
2
8
8num/USD₮
0,0009586 US$0%
3
B
BSOD/TON
10,17 N US$+2 Tr%
4
G
GOLD/TON
0,03445 US$0%

Tăng mạnh nhất

1
NOVA
NOVA/TON
+0,01844+78,68%
2
Mittens
Mittens/TON
+0,001123+55,24%
3
D
DOGG/TON
+0,002428+43,16%
4
CLOWN
CLOWN/TON
+0,0004055+9,14%
Đang tải nhóm...