GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token

TON Nhóm

Số lượng giao dịch trong 24 giờ qua trên TON là 53,76 N với khối lượng giao dịch là 22,68 Tr US$, biến động +17,91% so với hôm qua. Chúng tôi cũng theo dõi các nhóm TON mới được tạo theo thời gian thực.

Txns 24h:53.755
Khối lượng 24h:22,68 Tr US$
1
S
STS/TON
0,00002819 US$+16,42%
2
D
Dropout/TON
0,0006648 US$+84,39%
3
R
RUSPUMP/TON
0,063036 US$+313,77%
4
K
KESHA/TON
0,0005537 US$+59,66%

Tăng mạnh nhất

1
P
Pepe Game/TON
+0,002432+438,53%
2
M
M5/TON
+0,08609+10,61%
3
MAN
MAN/TON
+0,000114+10,5%
4
CLOWN
CLOWN/TON
+0,0003941+9,78%
Đang tải nhóm...