GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token

DeDust Nhóm

Số lượng giao dịch trong 24 giờ qua trên DeDust là 26,18 N với khối lượng giao dịch là 11,39 Tr US$, biến động -18,96% so với hôm qua.

Txns 24h:26.180
Khối lượng 24h:11,39 Tr US$
1
$
$МЕLОN/TON
0,00001156 US$0%
2
$
$CONDOM/TON
0,068036 US$-3,47%
3
B
BBK/TON
0,0001498 US$0%
4
t
test11/TON
0,00001425 US$0%

Tăng mạnh nhất

1
P
Pepe Game/TON
+0,000724+170,33%
2
M
M5/TON
+0,2892+46,96%
3
DICK
DICK/TON
+0,0001645+2,12%
4
JETTON
JETTON/TON
+0,02115+1,05%
Đang tải nhóm...