ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:32 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:727
กองทุน:1.98M
โทเค็น:1.75M
TXNS 24 ชั่วโมง:2,009
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$2.93M
อันดับ DEX:#31

ผู้ขาดทุนสูงสุด

1.-21.07-1.16%
2.-0.002433-1.16%

กองทุนBalancer V2 (Arbitrum)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาBalancer V2 (Arbitrum)คือ 2,009ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$2.93M +33.29%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.00123940%0%0%+0.01%US$1.05MUS$3.65MUS$0.00
US$1,797.822310%+0.38%-0.27%-1.16%US$310.85KUS$3.44MUS$149.55M
US$0.46061620%-0.2%+0.29%+0.78%US$29.96KUS$1.38MUS$13.8M
US$3.10811540%+0.02%-0.14%+0.21%US$6.28KUS$129.47KUS$1.95M
US$26,162.411370%0%-0.28%-2.05%US$24.57KUS$701.05KUS$270.69M
US$3.10931140%-0.17%-0.18%+0.07%US$12.7KUS$4.02MUS$1.95M
US$0.46321100%+0.57%+0.84%-1.17%US$21.76KUS$626.5KUS$123.28M
US$0.2081090%+0.14%+0.61%-1.16%US$172.34KUS$41.9MUS$191.57M
US$1,849.621040%0%0%0%US$37.82KUS$163.37KUS$149.61M
US$1,797.45830%+0.47%-0.18%-1.38%US$3.36KUS$55.96KUS$149.55M
US$0.208790%0%+2.57%-5.08%US$535.37US$4.65KUS$190.18M
US$1,798.08740%0%0%0%US$466.51KUS$5.29MUS$149.52M
US$0.8087700%+0.75%-0.86%-1.82%US$798.75US$8.43KUS$8.07B
US$1,582.47530%0%0%0%US$212.13KUS$2.87M>$999T
US$0.4487310%-0.62%+1.3%+0.59%US$30.42KUS$896.21KUS$45.19M
US$1,661.65260%0%+0.19%-0.34%US$441.85KUS$4.37MUS$2.66M
US$0.8132250%0%+0.24%-1.53%US$85.85US$10.72KUS$8.11B
US$26,767.03170%0%0%0%US$90.72KUS$2.93M>$999T
US$26,069.71160%0%+0.36%-0.9%US$10.65KUS$2.9MUS$3.79M
US$1.0078150%0%+0.61%-0.11%US$282.87US$23.4KUS$183.84M