ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:9 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:727
กองทุน:1.98M
โทเค็น:1.75M
TXNS 24 ชั่วโมง:2,401
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$1.6M
อันดับ DEX:#39
1.US$1.0027+0.73%
2.US$35.150%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1.+0.002946+0.29%
2.+0.002918+0.29%

ผู้ขาดทุนสูงสุด

1.-0.008578-1.04%
2.-13.87-0.87%

กองทุนPancakeswap V3 (Arbitrum)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาPancakeswap V3 (Arbitrum)คือ 2,401ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$1.6M +217.01%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1,577.997550%-0.01%-0.17%-0.87%US$782.04KUS$496.32KUS$463.34M
US$1.0025730%0%-0.01%+0.29%US$379.21KUS$331.46KUS$184.64M
US$0.81593580%+0.06%+0.17%-1.04%US$218.12KUS$416.28KUS$8.16B
US$1.0023253-0.02%+0.12%-0.06%+0.29%US$172.14KUS$152.79KUS$184.64M
US$1,577.991750%-0.01%-0.17%-0.86%US$6.32KUS$3.87KUS$463.34M
US$0.81581590%+0.13%+0.31%-1.42%US$13.61KUS$32.94KUS$8.16B
US$1.13541260%+0.5%+0.83%-0.89%US$11.61KUS$12.4KUS$64.73K
US$0.9515920%+0.33%+0.44%-2.48%US$9.34KUS$88.11KUS$1.59M
US$1.0009600%0%0%-0.15%US$5.53KUS$27.76KUS$184.48M
US$0.01828250%0%0%-0.28%US$10.38KUS$101.18KUS$1.42M
US$1.0031220%+0.08%+0.34%+0.34%US$2.06KUS$4.49KUS$184.79M
US$0.0000501250%0%+0.11%+0.25%US$142.60US$1.96KUS$2.51K
US$1.002750%0%+0.51%+0.73%US$11.64US$8.2652US$184.57M
US$1.001140%0%0%+0.19%US$2.7988US$149.42US$184.56M
US$0.814930%0%0%-1.46%US$0.7666US$38.09US$8.14B
US$26,789.5920%0%0%+2.2%US$1.1411US$2.231US$273.08M
US$1,585.7820%0%0%-0.39%US$0.394US$28.37US$465.63M
US$1.126710%0%0%0%US$0.09533US$29.58US$64.46K
US$35.1510%0%0%0%US$1.4488US$5.9704US$322.44M
US$0.81610%0%0%0%US$0.000816US$2.598US$8.12B