ตลาด:ความกลัว
แก๊ส ETH:9 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:724
กองทุน:1.97M
โทเค็น:1.75M
TXNS 24 ชั่วโมง:3,038
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$4.11M
อันดับ DEX:#25

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1.+0.002323+0.23%

ผู้ขาดทุนสูงสุด

1.-26.68-1.65%
2.-30.17-1.64%
3.-379.6-1.41%

กองทุนKyberswap Elastic (Arbitrum)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาKyberswap Elastic (Arbitrum)คือ 3,038ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$4.11M -19.82%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1,590.917830%0%+0.51%-1.65%US$499.79KUS$1.12MUS$452.51M
US$0.99764690%-0.18%+0.28%+0.23%US$642.12KUS$1.19MUS$1.04M
US$1,813.693520%0%+0.51%-1.64%US$355.14KUS$320.76KUS$152.45M
US$0.8333293+0.05%+0.43%+1.2%-1.35%US$478.6KUS$1.76MUS$8.33B
US$26,547.842270%-0.18%+0.19%-1.41%US$228.47KUS$1.66MUS$274.99M
US$1.00970%-0.09%+0.14%+0.33%US$216.19KUS$1.19MUS$183.23M
US$0.9989940%+0.15%+0.08%+0.15%US$270.47KUS$366.67KUS$183.2M
US$1,590.68800%0%+0.4%-1.71%US$34.43KUS$204.14KUS$452.45M
US$1,813.50690%+0.01%+0.41%-1.82%US$278.98KUS$1.49MUS$152.45M
US$0.833580%+0.17%+0.17%-1.35%US$25.54KUS$205.02KUS$8.33B
US$0.9977440%-0.14%-0.05%+0.06%US$11.72KUS$28.58KUS$182.97M
US$0.833243+0.04%+0.18%+0.18%-1.38%US$21.81KUS$295.02KUS$8.33B
US$0.9979410%0%-0.11%-0.08%US$118.1KUS$356.99KUS$182.79M
US$1,813.71390%0%+0.43%-1.79%US$21.76KUS$79.69KUS$152.45M
US$0.9815350%0%+0.01%-0.42%US$21.96KUS$66.63KUS$2.16M
US$0.9983320%0%0%-0.1%US$331.35KUS$894.97KUS$794.52M
US$0.812260%0%0%-2.9%US$17.79KUS$200.44KUS$8.12B
US$1.0032240%0%0%-0.19%US$143.79KUS$821.55KUS$95.19M
US$1.4829220%0%+0.24%-5.09%US$7.69KUS$42.94KUS$1.08M
US$0.9818200%0%+0.03%+0.48%US$2.18KUS$246.46KUS$2.16M