ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:7 Gwei
เครือข่าย:110
Dex:734
กองทุน:2M
โทเค็น:1.77M
TXNS 24 ชั่วโมง:10,257
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$3.81M
อันดับ DEX:#35
1.US$0.079725+4.81%
2.US$0.00004894+35.26%
3.US$0.059873+47.26%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1.+0.00007236+4.24K%
2.+0.7741+43.19%

ผู้ขาดทุนสูงสุด

1.-17.64-19.72%
2.-1.953-9.22%
3.-0.0002512-5.75%

กองทุนSushiSwap (Arbitrum)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาSushiSwap (Arbitrum)คือ 10.26Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$3.81M -79.9%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.000074073,0480%0%+5.05%+4235.77%US$866.15KUS$196.92KUS$738.57K
US$0.99681,346-0.03%-0.69%-0.1%-0.66%US$178.15KUS$4.86MUS$652.64M
US$0.000091221,0470%-100%-100%-100%US$235.37KUS$0.00US$0.001095
US$0.5474661+0.54%0%-0.97%-5.61%US$725.18KUS$11.08MUS$149.71M
US$2.5887502-0.12%-1.68%+18.56%+43.19%US$110.57KUS$238.29KUS$25.83M
US$0.071106489+0.03%-0.39%-0.85%-4.03%US$24.55KUS$207.78KUS$23.26M
US$1,655.804360%-0.32%-0.56%-4.55%US$33.75KUS$821.24KUS$476.54M
US$0.919306-0.1%-0.99%-1.1%-6.13%US$31.13KUS$719.28KUS$9.21B
US$19.232930%+0.04%-0.75%-9.22%US$1.1MUS$3.91MUS$42.29M
US$1.76622360%-0.55%+3.59%-4.35%US$29.49KUS$31.86KUS$17.72M
US$0.0041212310%0%-0.48%-5.75%US$71.65KUS$363.77KUS$4.13M
US$0.46632080%-0.95%-1.04%-5.12%US$2.61KUS$20.78KUS$14.21M
US$71.831590%-0.6%-1.81%-19.72%US$211.64KUS$2.5MUS$32.96M
US$68.30158-2.13%-8.45%+7.08%+22.95%US$21.51KUS$21.35KUS$6.89M
US$0.5903153+0.6%+0.6%-0.74%-3.8%US$1.54KUS$82.25KUS$382.31K
US$1.00121450%-0.15%-0.39%-0.04%US$4.45KUS$161.31KUS$46.68M
US$0.033091400%+2.75%+12.92%+0.56%US$13.33KUS$15.45KUS$3.31M
US$27,670.471250%+0.66%+0.83%-2.22%US$13.93KUS$773.11KUS$290.75M
US$1.0021110+0.08%-0.15%+0.84%-0.01%US$3.03KUS$79.7KUS$84.33M
US$0.025111060%-0.09%+10.54%+8.6%US$7.87KUS$13.5KUS$2.51M