GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนArbitrum

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาArbitrumคือ 380.63Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$394.84M +78.12%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Arbitrum ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:380,630
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$394.84M
1
S
SCANS/WETH
US$0.071839+68.79%
2
ELM
ELM/WETH
US$0.046320%
3
E
ENDF/USDT
US$0.073358+0.47%
4
S
SASHI/WETH
US$0.0934150%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
N
NYAN/WETH
+0.052228+20.7K%
2
P
Plots/USDT
+0.001508+4.49K%
3
PENDLE
PENDLE/GNS
+0.4992+10.3%
4
PENDLE
PENDLE/WETH
+0.4866+10.03%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$5.31410.3%3,578-0.44%0.38%2.5%9.56%US$6.64MUS$5.16MUS$149.4M
US$0.99680.05%27,941-0.22%0.03%-0.13%0.04%US$98.6MUS$29.01MUS$1.18B
US$0.33611%4340%1.97%1.22%-32.2%US$7.1KUS$31.49KUS$33.63M
US$0.97660.05%6,6050.21%0.1%0.46%-2.87%US$16.36MUS$8.7MUS$9.77B
US$67,051.070.05%4,9760.05%0.2%0.43%-0.26%US$32.25MUS$38.76MUS$706.02M
US$98.790.3%1800%0.78%4.9%6.77%US$353.6KUS$8.74MUS$34.05M
US$0.31280.3%1,7560.08%0.6%1.78%2.33%US$431.7KUS$2.52MUS$920.64M
US$0.0934414710%-23.09%-23.96%-23.56%US$6.49KUS$3.22MUS$84.21M
US$0.99690.05%4,929-0.11%0.08%-0.13%-0.05%US$15.69MUS$9.95MUS$1.18B
US$3.21630.3%1980%-2.24%-5.25%-9.3%US$109.32KUS$481.96KUS$12.43M
US$0.001886290%0%-1.76%-4.01%US$9.17KUS$223.33KUS$1.79M
US$3,100.540.05%16,9000%0%0.29%-0.28%US$32.77MUS$12.53MUS$630.62M
US$29.651%2430%0.14%1.36%0.63%US$115.42KUS$20.75MUS$297.16M
US$0.00011077230%0.01%-4.32%-15.74%US$154.25KUS$441.2KUS$11.05M
US$89.871.103%4280%-1.98%1.83%3.02%US$1.39MUS$1.51MUS$90.54M
US$0.97526,5380.1%-0.42%0.34%-3.54%US$1.68MUS$814.57KUS$9.76B
US$16.560.3%748-0.01%-0.64%-0.53%0.8%US$738.84KUS$3.61MUS$67.78M
US$0.00017114310%1.54%-7.94%4.98%US$79.32KUS$163.72KUS$1.37M
US$8.67182,203-0.25%-0.66%0.49%-7.6%US$650.36KUS$252.56KUS$1.65M
US$3,100.540.05%13,9060%0%0.29%-0.28%US$25.03MUS$8.97MUS$630.62M