ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:12 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:727
กองทุน:1.98M
โทเค็น:1.75M
TXNS 24 ชั่วโมง:1,474
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$501.79K
อันดับ DEX:#75

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1.+0.002527+0.25%

ผู้ขาดทุนสูงสุด

1.-0.01002-1.21%
2.-13.79-0.87%

กองทุนSushiswap V3 (Arbitrum)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาSushiswap V3 (Arbitrum)คือ 1,474ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$501.79K +71.11%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1,578.076550%0%-0.16%-0.87%US$205.28KUS$382.19KUS$463.37M
US$1.00262210%+0.22%+0.06%+0.46%US$41.6KUS$170.47KUS$184.79M
US$1.00142120%+0.18%-0.07%+0.25%US$163.66KUS$278.66KUS$847.13M
US$0.81661300%+0.01%+0.57%-1.21%US$51.79KUS$252.29KUS$8.15B
US$1,578.07530%0%-0.16%-0.88%US$464.19US$7.97KUS$463.37M
US$0.4568430%0%-0.36%-2.22%US$6.98KUS$143.68KUS$121.41M
US$1,578.00360%0%-0.08%-0.92%US$12.08KUS$203.98KUS$463.35M
US$1.0014300%0%-0.04%+0.33%US$6.46KUS$33.36KUS$184.45M
US$1.0004270%+0.15%-0.22%+0.24%US$9.06KUS$234.49KUS$184.23M
US$0.5854230%+0.83%+0.08%+0.3%US$1.16KUS$105.46KUS$431.58K
US$0.997180%0%0%0%US$2.45KUS$86.93KUS$91.06M
US$0.09849120%0%+8.67%+2.39%US$51.24US$144.81US$28.97M
US$33.9470%0%+0.84%-0.47%US$210.10US$9.58KUS$325.55M
US$0.46150%0%0%-0.93%US$19.26US$4.59KUS$122.43M
US$0.997850%0%0%-0.64%US$14.24US$32.26US$183.82M
US$26,182.8750%0%0%-1.33%US$136.16US$71.66KUS$270.42M
US$16.1440%0%0%-2.43%US$166.63US$34.67KUS$35.44M
US$0.0503840%0%0%+2.13%US$28.66US$430.94US$70.72M
US$0.207640%0%-0.39%+0.76%US$145.93US$5.65KUS$190.34M
US$26,114.7530%0%-0.4%-0.48%US$27.03US$5.51KUS$269.91M