GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token
TDOGTON

TDOG
/
TON

Giá TDOG (TDOG)
0,0007405 US$
0,0001036 TON


Khối lượng 24h
267,27 N US$
Thanh khoản
110,93 N US$
Chủ sở hữu
Tuổi
18 ngày
FDV
735,94 N US$
Giá trị vốn hóa thị trường
735,94 N US$
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
KLTxns
267,27 N US$
939
Mua
Bán
570
369

Biểu đồ giá TDOG/TON

TDOG/TON Chỉ số giá

Mức giá hiện tại của TDOG (TDOG/TON) trên DeDust là 0,0007405 US$, giá này đã tăng -21,1% trong vòng 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của đồng tiền này được báo cáo là nằm ở mức 267,27 N US$ với tổng cộng 939 giao dịch. TDOG/TON có địa chỉ hợp đồng là EQAiEvzjV4ZxycTIV3plilxETQcdvrnOR7mFDvAEe-njQnRt, với chỉ số Định giá Pha loãng Hoàn toàn (FDV) là 736,57 N US$ và bể thanh khoản là 110,93 N US$.